Start » Regulamin

Regulamin Masu Masu

  1. Prosimy o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu - jest to czas na wypełnienie karty klienta/pacjenta (przy pierwszej wizycie) z danymi osobowymi oraz o stanie zdrowia. Skorzystanie z usług masaży jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Masu Masu. Wypełnienie karty jest obowiązkowe.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do skrócenia zabiegu o czas spóźnienia. W takim przypadku klient jest zobowiązany uregulować płatność za zamówioną usługę w pełnej wysokości.
  3. W przypadku rezygnacji z zabiegu prosimy o anulowanie wizyty z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Dzień przed wizytą potwierdzamy czy rezerwacja jest aktualna, w przypadku braku kontaktu i potwierdzenia rezerwacja jest usuwana.
  4. W przypadku braku anulowania rezerwacji do czasu jej rozpoczęcia, zostanie naliczona opłata w wysokości 50% wartości zarezerwowanej usługi.
  5. Bon podarunkowy lub wizyta z karnetu uznana zostaje jako zrealizowana w razie braku anulowania rezerwacji na minimum jeden dzień przed umówioną wizytą.
  6. Rezerwacje na więcej niż jeden masaż tego samego dnia lub dla dwóch osób (pary) i więcej, wymagają zadatku 50% najpóźniej na dzień przed wizytą. W przypadku odwołania lub zmiany terminu rezerwacji w dniu wizyty zadatek przepada. Następna rezerwacja będzie już wymagała wpłaty zadatku 100% najpóźniej na dzień przez wizytą. W przypadku odwołania lub zmiany terminu rezerwacji w dniu wizyty zadatek 100% przepada.
  7. Bonem podarunkowym nie można płacić za produkty/kosmetyki.
  8. Z usługi masażu w Masu Masu może korzystać osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
  9. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych przed wejściem na zabieg.
  10. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania wykonania zabiegu, jeśli terapeutki spotkają się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (agresja, propozycje seksualne itp.). W takim przypadku klient zobowiązany jest do uregulowania rachunku za zamówioną usługę.